Toleranční patent, jeho vznik a význam

Tolerančný patent je dokument, ktorý umožnil existenciu ďalších kresťanských vierovyznaní.