Toleranční patent, jeho vznik a význam


Odpovede

Tolerančný patent je dokument, ktorý umožnil existenciu ďalších kresťanských vierovyznaní.        Next