Stín kapradiny

Kniha o prenasledovaní dvoch pytliakov - vrahov hájnika v hlbokých lesoch.