Statky zmätky

Autor poukazuje na sociálne rozdiely, honbu za majetkom, ktorá spôsobuje rozbíjanie manželstiev a porušovanie vzťahov medzi ľuďmi.