Spovede rómskych žien

Striktne stanovené normy spojené s očakávaniami – muž je hlava rodiny, ženy sú ochrankyne domáceho krbu a pod.- , sú základným východiskovým predpokladom pre vznik a pretrvávanie rodových rozdielov, ktoré nie sú nevinné. Zotrvávanie v týchto normách je príčinou mocenskej prevahy mužov, ktorá má za následok nižšie ocenenie žien na trhu práce, nižší podiel účasti žien na verejnom živote, problémy pri slobodnom výbere zamestnania, a zároveň najvážnejší z následkov je násilie páchané na ženách v párových vzťahoch.