Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Spolupráce policejních orgánů se znalci a znaleckými ústavy

Přepracovaná a doplněná 2. verze této publikace se věnuje procesu přibrání znalce či znaleckého ústavu z pohledu policejních orgánů. Zabývá se rovněž kompetencemi znalců, postupem přípravy a zpracování znaleckého posudku a jeho vyúčtováním zadavateli.