Špecifiká práce s mládežou v neziskovom sektore

Pohľad na problematiku práce s mládežou v mimovládnom neziskovom sektore.
Autor: Katarína Šiňanská
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj