Sofokles – Antigona

Dej sa odohráva v meste Téby, kde na kráľovskom dvore žije u svojho strýka Kreona (tébskeho kráľa) Antigona so svojou sestrou Ismenou. V tom čase viedol Kreon vojnu a na strane nepriateľov bol aj ich brat Polyneikos. V jednej z bitiek sa navzájom s vlastnym bratom Eteoklesom zabili. No Kreon dal pochovať so všetkými poctami iba jedného z nich a to Eteoklesa. A zakázal komukoľvek pochovať a oplakávať toho druhého. Tým porušil jeden z najdôležitejších zákonov tej doby- pretože mŕtve telo sa muselo pochovať. Antigóna sa ako jediná rozhodla vzoprieť Kreónovi a symbolicky svojho brata pochovala. Keď to zistil Kreón dal odstrániť pohrebné rituály a a znovu dal telo strážiť. Po druhý krát už Antigónu pristihli pri čine a priviedli ju pred kráľa. Ten neváhal a nechal ju zaživa zamurovať. Nepomohli ani prosby a vyhrážky jej snúbenca a jeho syna Haimona. Patril k tomu typu vládcov ktorí si svoju chybu nepriznávajú. Haimón sa vybral za Antigóou a do príbehu vstupuje slepý veštec. Ten predvída, že ak kráľ neupustí od svojho rozhodnutia, celá jeho rodina bude kruto potrestaná. Až potom sa kráľ rozhodne pochovať Polineika a vyslobodiť Antigónu, no už je neskoro. Antigóna je mŕtva. Obesila sa na vlastnom svadobnom závoji. Pri nej našli Haimona smútiť. Ten sa pokúsil zabiť svojho otca, no radšej sa prebodol on sám. A tak Kreón prichádza o syna. Medzitým sa na kráľovskom dvore dozvedela všetko jeho manželka, ktorá sa tiež rozhodla vziať si život. Poslednými slovami však stihla ešte obviniť svojho manžela za to, že je viný za smrť oboch jej synov. A takto prichádza Kreon o svoju rodinu. Až vtedy pred všetkými priznáva svoju vinu.