Sociálne inštitúcie a sociálne organizácie

Jednotlivé sociálne inštitúcie sú analyzované z viacerých sociologických perspektív, čo umožňuje vytvorenie širšieho pohľadu na analyzovanú problematiku.
Autor: Dušan Šlosár
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj