Pridať hodnotenie

Aktuálne číslo na svojich čelných stránkach sprístupňuje prierezovo poňatý text – interview s univerzitnou profesorkou Oľgou Orgoňovou.