Slovenčinár 3/2014

Posledné číslo prvého ročníka vám prináša v rubrike Štúdie pohľad na umeleckú tvorbu renomovaného slovenského prozaika z pera známej moskovskej slovakistky, a tiež zaujímavý príspevok z lingvistiky.