Slovenčinár 2/2015

Aj toto ďalšie číslo časopisu Slovenčinár je výsledkom nadšenej aktivity ľudí, ktorí ho zostavujú a prispievajú doň zadarmo a v čase osobného voľna.