Slovenčinár 2/2014

Časopis obsahuje mnoho článkov a príspevkov, ktoré rozširujú obzory, inšpirujú učiteľov, prehlbujú profesijné poznatky a poukazujú na nové trendy v lingvistike a literárnej vede.