Slovenčinár 1/2016

Dynamika žánru v súčasnej komunikácii.