Slovenčina pre prekladateľov a tlmočníkov

Hlavným cieľom tejto publikácie je poskytnúť materiál na upevnenie lingvistickej terminológie a na skvalitnenie ústneho i písomného prejavu v slovenskom jazyku.
Autor: Renáta Gregová
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj