Pridať hodnotenie

Jednoaktová divadelná hra Oscara Wilda spracováva biblickú legendu o judejském kráľovi Herodesovi, jeho dcére Salome a prorokovi Jochanaanovi, ktorého hlavu si Salome vyžiada.