Rodina ako priestor sociálnej práce

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov sociálnej práce, ktorí majú možnosť prostredníctvom priložených prípadových štúdií nacvičiť si komplexnú problematiku v rámci posúdenia prípadu.
Autor: Magdaléna Hovanová
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj