Riziko ako sociálna kategória v období adolescencie

Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti.
Autor: Dušan Šlosár
Licencia: Creative Commons BY
Zdroj