Rím

V cestopisné knihe líči Machar svoje dojmy z niekoľkotýždňového pobytu v Ríme. Knihu sprevádza silný obdiv k antike a nenávisť ku kresťanstvu.