Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Revolučná psychológia

Gnóza, sebapozorovanie a ezoterická psychológia.   Jedna z posledných kníh napísaná Samaelom Aun Weorom je „Revolučná psychológia“ – táto kniha zlučuje celoživotnú prácu, ktorá vyjadruje krásu a teror psychologickej revolúcie t.j. pravú podstatu cesty duchovnej regenerácie.   Tak ako má Budha svoju Dhammapadu a Ježiš svoju Kázeň na hore, rovnako tak Samael Aun Weor má svoju Revolučnú psychológiu.  Táto neodmysliteľná rozprava je jedným z najpodstatnejších zdrojov pre pochopenie mnohých detailov psychologickej práce. Bez jednoznačného a úplného pochopenia ezoterickej psychológie nedokážeme postúpiť v práci Sebauvedomenia Bytia.