Quo vadis

Sienkiewicz pred písaním románu dôkladne študoval Rímsku ríšu s cieľom opraviť historické podrobnosti. V knihe sa preto objavuje niekoľko historických čísel. Román ako celok nesie predkresťanské posolstvo. Román prispel k Sienkiewiccovej Nobelovej cene za literatúru v roku 1905.