Prvá kapitola

Raz za čas je dobré sa zastaviť a obhliadnuť sa za svojim doterajším životom, či dielom. Prvá kapitola nie je len zbierkou básní, je to výber z tvorby autora ku koncu roku 2019. Od najstarších až po najnovšie, chronologicky zoradené básne, krátke príbehy, či poviedky. Rozdelené sú podľa toho, v ktorej zbierke boli uverejnené po prvýkrát. Okrem básní vybraných z jednotlivých zbierok obsahuje tento výber i príspevky, ktoré boli publikované v doteraz najrozsiahlejšom projekte komunity Greenie knižnice - 21 slov a osudov. Aj keď je názov poslednej zbierky básní Koniec, buďte bez obáv, je to len koniec Prvej kapitoly.