Programátor

Dokument objasňuje, ako je možné múdrejšie, rýchlejšie a ľahšie vytvoriť úspešnú webovú aplikáciu. Dokument by mali čítať aj zákazníci web mastrov a programátorov. Ide o sumár z knihy Getting Real – The smarter, faster, easier way to build 
a successful web application.    Knihy od toho istého autora

    koleno

    Koleno