Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Procesy a determinanty krízy v dosahovaní cieľa

Všetky živé organizmy disponujú určitou sadou vnútorných mechanizmov regulujúcich ich fungovanie.

Autor: Radka Čopková, Bibiána Kováčová Holevová
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj