Privatizácia verejného práva verzus publicita súkromného práva

Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty.
Autori: Lukáš Michaľov, Katarína Koromházová
Licencia: Creative Commons BY NC-ND
Zdroj