President Dr. Edvard Beneš

Řeč prof. Dr. Jana Kaprasa, proslovená při oslavě narozenin presidenta v M. Ostravě 28. května 1936, pořádané společným výborem českých spolků pro národní oslavy.