Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (Od 9. do počátku 19. století

Publikace vznikla jako výsledek projektu OP VK Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA). Je určena především studentům bakalářského studia balkanistiky (předměty Historický vývoj bulharštiny a makedonštiny a Historický vývoj srbštiny a chorvatštiny) a magisterského studia pěti jihoslovanských filologií, filologicko-areálových studií a slavistiky, pro něž jsou výše uvedené předměty primárně určeny.