PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA

Do rúk sa vám dostáva zborník vedeckých prác, ktorý je vydaný v nadväznosti na riešenie vedeckých projektov na vedeckom pracovisku - Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva.
Autori: Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková
Licencia: Creative Commons BY NC ND
Zdroj