Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0

Publikaci tvoří celkem 16 praktických programátorských ukázek, které pokrývají všechny stěžejní prvky objektově orientovaného programování v jazyce C# 4.0. Přestože v jednotlivých ukázkách najdete nezbytnou teoretickou průpravu, hlavní důraz je kladen na zcela praktickou aplikaci vybraných pilířů objektové teorie.