Poučení mladých lidí o životě pohlavním

Také ve všech i nejpodivuhodnějších zápletkách sociálních a politických bývá obyčejným řešením úsloví „cherchez la femme“, „hledejte v tom ženu“.