Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Pohádky tisíce a jedné noci

Stredoveká arabská anonymná zbierka ľudových rozprávok, bájok, anekdot a ďalších príbehov, ktorá vznikala zhruba od 7. do 16. storočia a ktorá podáva verný obraz spoločenských pomerov, mravov a zvyklostí vtedajšieho arabského sveta.