Peníz z noclehárny

Súbor ôsmich psychologických poviedok, stvárňuje osudy sociálnych vydedencov a žobrákov. Dejová línia je potlačená na minimum, zobrazujú sa konflikty ľudského vnútra, horúčkovité a snové zážitky.