Peletami proti klimatickým zmenám

Táto skromná knižočka sa dostáva do rúk čitateľa z našich rúk a vyjadruje naše názory na fungovanie sveta a tiež názory na to, ako by to lepšie mohlo fungovať.