Otroctví naší doby

Táto kniha obsahuje analýzu sociálno-ekonomických podmienok napísanú pred viac ako sto rokmi. Tolstoj skúma nedostatky rozdelenia práce, pokroku, chamtivosti, ekonomických teórií, mzdového otroctva a ďalších podrobností.