Otázky některé o Jednotě Bratří Českých

Keď Sasi obsadili Prahu, svitla Bratom nádej na návrat do vlasti a mohli dúfať, že budú môcť slobodne vyznávať svoje náboženstvo. Súčasne pokladali za potrebné zaujať stanovisko k niektorým zásadným otázkam.