Stevensonov chladný viktoriánsky gotický román o upadajúcej aristokracii, vampirizme a láske.