Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Odysseus – Svazek první.

Odysseus je modernistický román írskeho spisovateľa Jamesa Joyceho. Prvýkrát bol po častiach publikovaný v americkom časopise The Little Review. Považuje sa za jedno z najdôležitejších diel modernistickej literatúry. Kniha zaznamenáva peripatetické stretnutia a stretnutia Leopolda Blooma v Dubline v priebehu dňa 16. júna 1904. Román zakladá sériu paralel medzi básňou a románom so štrukturálnymi korešpondenciami medzi postavami a zážitkami Blooma a Odysseusa.