Obraz Doriana Graye

Kniha prevažne pojednáva o vzťahu medzi reálnym životom a umením, ktoré podľa Wilde nemá nič spoločné s morálkou a sociálnym životom. 5