O věcech obecných čili Zóon polítikon

Úvahy o politike, spoločnosti, civilizácii a kultúre sú svižným a úsmevným zamyslením nad vecami okolo nás.