O tzv. nesmrtelnosti díla básnického
Hodnotenia a recenzie

Pridať hodnotenie

Tuto studii proslovil jsem dne 21. března t. r. na vyzvání p. dra Tomáše Trnky v cyklu přednášek, pořádaném Lidovýchovným ústavem Masarykovým a věnovaném problémům t. zv. nesmrtelnosti.