Neverte básnikom

V tejto zbierke sa čitateľovi predostrie prierez môjho sveta. Nájde tu básne aj punkové texty piesní. Je to vlastne akási esencia od začiatkov mojej tvorby až po súčasnosť. Je v nej odkaz na moju milovanú záhradu, na lásky a sklamania z nej, na depresie a nočné mory, čo ma kvária a aj na mnou už notoricky omieľanú problematiku závislostí, ktorá robí z ľudí nesvojprávne bábky.