Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo

k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli ssouženích a nebezpečenstvích utíká, přichráněn a zachován bývá.