Námezdní práce a kapitál

Hodnota zboží je určena prací nutnou k jeho výrobě.