Na pokraji priepasti

Všetky európske kráľovstvá prijali ariánske kresťanstvo, ktoré pápež odsúdil ako mylné. Posledný štát, ktorý ešte zostáva pohanským, je Kráľovstvo Frankov. Ako ďaleko zájde franská katolícka kráľovná, aby u svojho neverného manžela presadila pravú vieru?