Na lepším

Osudy členov rodiny sedliaka, ktorí sa po rokoch presťahujú zo samoty do lepšej dediny. Sedlák neunesie vlastníctvo väčšieho majetku a tým rozvráti vlastnú rodinu. Je tu popísaná manželská kríza.