Mstitelé – Nový hrabě Monte Kristo

Príbeh začína v Terste prípravou povstania troch maďarských vlastencov. To je prezradené, dvaja jeho vodcovia zahynú, len Matyáš Sandorf ujde a tým unikne trestu smrti. Po pätnástich rokoch sa opäť objavuje ako doktor Antekirt a celé svoje ďalšie životné úsilie venuje odhaleniu a potrestaniu udavačov.