Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

Pridať hodnotenie

Mor ho!

Romantická báseň, kde autor spája folklórnu inšpiráciu s patetickým historizmom.