Mládenec slovenský

Dielo začína opisom prírody a krásy Váhu. K Trenčínu sa blížia dvaja ľudia – jeden mladý, druhý starší. Mladý sa lúči so slobodou, je ochotný zanechať všetko.