Miluj ma viac

Nečítate prvotinu. Tieto básne zreli a prešli selekciou. Tie povestné prvé literárne pokusy ostali v školských laviciach mojej poézie. Debutová zbierka ešte prechádza z rúk korektora rukami ilustrátora a anotátora. A pretože prvá je len jedna, je táto akási nultá - generálka. Sú to básne, ktorými som znovu objavovala poéziu po rokoch mlčania, doplnené aj novšími, inak orientovanými. Môj múz - mužský proťajšok múzy, sa rozhodol ostať v anonymite. Neunikne však mojej vďačnosti, že rozozvučal vo mne tóny lýry. Takisto aj primátorovi Revúcej Júliusovi Buchtovi patrí moje srdečné ďakujem za to, že ma podporoval v časoch mojich literárnych začiatkov.