Hodnotenia a recenzie

Tip: Ohodnoťte vašu čítačku kníh.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!

Metanoia v teórii a praxi sociálnej práce

Zborník vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21 „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce.
Autor: Eva Žiaková, Tomáš Šeďo
Licencia: Creative Commons BY NC ND 
Zdroj

Stiahnuť: pdf    1 MB  (10 x)


Hodnotenia a recenzie

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Zobrazujem 0 komentárov

Thanks for submitting your comment!