Mateřská láska

Nejen bílá rasa je přístupná emocím a lásce a i divoch může být výtečným člověkem. Krátký příběh od Karla Maye známý též pod názvem „Synové Upsaroků“.